Su motociclista

1.

Di oi no prusu - in motocicletta

No torru a setzi - mancu a ci pensAI

A costu chi siat - sa strada deretta

Beni incatramada - larga cantu mAI

Su essi imbistiu - cun d'una carretta

Balla chi m'at fatu - beni scramentAI

Ci seu arruttu - in d'una cunetta

Femu acanta acanta - de mi spistiddAI

2.

De mi spistiddAI - femu acanta acanta

Apena pigau - apu su stradONI

Is carretoneris - totus mi naranta

Bai prus a pagu - dona atentziONI

Ciapu unu muntONI - de giarra bianca

Istertzu a sa manca - cunfùndiu fEMU

Prusu no sciEMU - cumenti firmAI

3.

Cumenti firmAI - prusu no sciemu

Mollu sa fritzioni curremu de prUSU

Su frenu a manu - istrintu tenemu

De su frenu a pei - non di femu USU

A francas in sUSU - nci seu arruttu

A motori alluttu - asutta 'e unu pONTI

Su nasu e su frONTI - mi biu pistAI

4.

Mi biu pistai - su fronti e su nasu

Pigu e torru a setzi - meda prus atentu

De cumenti femu intrendi in Su Masu

Passat unu càmiu - càrrigu 'e ciumentu

Sa sorti apu tentu - de no imbistiri

Bolemu sighiri - s'àutu postali

In d'unu portali - mi biu prentzai

5.

Mi biu prentzai - ma no seu mortu

Totu stontonau - setzu novamenti

Ci seu intrau - in mesu de un'ortu

Sa fortuna at bòlliu - de no ci essi genti

Meda intelligenti - mi seu mostrau

Apu apetigau - tropu pagu cosa

Canciofa spinosa - gei nd'ant a prantAI

6.

Gei nd'ant a prantAI - siguru ndi seu

Candu d'ant a biri - totu apetigADA

Bastat a no m'essi - fatu mali deu

Sa motocicletta - no siat guastADA

De sa tzapulADA - no ndi fatzu contu

Tanti femu prontu - candu seu arrUTU

In d'unu minUTU - de mi ndi pesAI

7.

De mi ndi pesAI - In d'unu momentu

Prima de arrui - femu preparAU

M'acostu a Assèmini - po rifornimentu

E sigu po Dèximu - e Santu SparAU

Apu caminAU - casi totu beni

Lompu a Muristeni - imbistu sa "SITA"

In d'una pratzITA - m'at fatu agatAI

8.

M'at fatu agatAI - E puru no pensamu

De mi da salvai - tanti facilmENTI

Solu duas costas - segadas portamu

E unu scorrieddu - de su tzugu a brENTI

Cosa de niENTI - nemancu apu prantu

Calincunu Santu - tenemu a favORI

Però su motORI - s'est dèpiu sfasciAI

9.

S'est dèpiu sfasciai - solu su motori

Sa forcella s'esti - totu atrotiada

No ci fiat prusu - s'aceleradori

Sa roda de ananti - no d'apu agatada

A chi nc'esti intrada - in sa farmacia

A chi nd'est bissia - de una ventana

No tenemu gana - prus de da circai

10.

Gana 'e da circai - no tenemu prusu

Femu casi mortu - de sa tzapulada

De bùngius in faci - ndi portamu dusu

Sa camba dereta - totu arresigada

Sa conca segada - portamu in dus logus

Totu 'e dus is ogus - unu pagu unfraus

Is murrus pistaus - cos'e mi smermai

 

Di oi no prusu, in motocicletta

No torru a setzi, mancu a ci pensai

back