Casteddu: mes'e friaxu 2006
Ballu a ghitarredda pitia
Grątzias a Videolina e a
su płblicu cumpetenti

De su mes'e Idas de su 2000
custu jassu internet at tentu
visitadoris