Pauli Santa Cristina: mes'e argiolas 2005 - festa manna ýRS
Cantzoni a curbas
.. ma no sonendi. Chistionendi

De su mes'e Idas de su 2000
custu jassu internet at tentu
visitadoris