Assèmini: Spazio Arka 2005
Sonendi impari a is amigus

Orlandu Maxia: launeddas
Elvio Usala: percussionis
Brunu Camedda: sonus a butonis
Màuru Nioi: percussionis
Pàulu Zicca: bàsciu elétricu

De su mes'e Idas de su 2000
custu jassu internet at tentu
visitadoris