ghitarristas - chitarristi. (ultimo aggiornamento: 11/08/2004)
In custa parti 'e su situ ci pongiu un arrogheddu pitticcu de musica sonada de is ghitarristas de musica sarda chi deu connosciu e de is calis apu potziu fai unu file mp3.
Po curpa de unu pagheddu 'e barrosia minci seu sticchiu in mesu deu puru, mancai deu no sia connottu e seu mesu dilettanti puru.
De ghitarristas de musica sarda, e bravus meda puru, logicamenti ci ndi funt atrus puru e a custus ddi domandu iscusa. Candu appa tenni su materiali ca srebit po ddus acciungi gei d'appa fai.
Cuncu fueddu a pitzus de is nominis chi cumparint in sa lista de innoi asutta:

Gesuinu Deiana: es su ghitarrista de is "cordas et cannas", unu cumplessu de "musica etnica" de is mellus chi s'agatant in Sardigna. Creu chi siat de Terranoba (su nomini antigu de Olbia). ma mi potzu sballiai puru.
Marinu De Rosas: chi no isballiu issu puru est olbiesu; sonat sa ghitarra cun tècnica manna diaderus. Po mei, oi in di', chi no e' su mellus, esti de siguru a su mancu unu de is mellus.
Massimu Nardi: issu at studiau po annus meda su sonu de is launeddas fattu a ghitarra. Esti romanu i esti unu studiosu de musicologia e de musica popolari in manera particolari.
Nanni Serra: ita si poi nai de Nanni Serra. M'arragodu, de piciocheddu pitticcu, su ballu sardu a ghitarra chi s'intendiat a su radieddu prima de su "gazettinu sardu". Fiat issu: Nanni Serra. Creu chi Nanni Serra siat nasciu a Pirri (fratzioni de Casteddu).
Linu Talloru: beh ... Linu seu deu, unu diletanti appassionau chi esti studiendi. Deu seu sarrantesu (Sarrenti est una 'idda a pagu prus de trinta chilometrus de Casteddu).
Paulu Bravi: issu puru, cumenti a Massimu Nardi, esti continentali, po essi precisus e' marchigianu, e adi studiau sa musica sarda sonada a ghitarra. Impari cun issu, in su branu chi si podit intendi innoi asutta, sonat
Marco Lutzu chi est originariu galluresu (tempiesu) ma bivit oi in Assemini.
Albertu Balia: ghitarrista de grandu tècnica, sonat fìsciu imparis cun Enricu Fròngia in su grupu chi di nanta "àrgia", ca, incapas esti de is primus chi ant inghitzau a sonai "world music" partendi de sa traditzioni sarda. Albertu e' de Santadi (Sulcis).
Paolo Angeli: est unu musicista chi sonat unu strumentu chi est una spètzia de ghitarra modificada (sigundu unu progetu cosa sua atotu). Ndi bessit a foras unu sonu stravanau. Issu puru ndi liat cosa meda de sa mùsica sarda, ma si nci stèsiat meda de sa traditzioni, e nd'aciàpada unu sonu originali

In custa parti 'e su situ ci pongiu un arrogheddu pitticcu de musica sonada de is ghitarristas de musica sarda chi deu connosciu e de is calis apu potziu fai unu file mp3.
Po curpa de unu pagheddu 'e barrosia minci seu sticchiu in mesu deu puru, mancai deu no sia connottu e seu mesu dilettanti puru.
De ghitarristas de musica sarda, e bravus meda puru, logicamenti ci ndi funt atrus puru e a custus ddi domandu iscusa. Candu appa tenni su materiali ca srebi po ddus acciungi gei d'appa fai.
Cuncu fueddu a pitzus de is nominis chi cumparint in sa lista de innoi asutta:

Gesuinu Deiana: es su ghitarrista de is "cordas et cannas", unu cumplessu de "musica etnica" de is mellus chi s'agatant in Sardigna. Creu chi siat de Terranoba (su nomini antigu de Olbia). ma mi potzu sballiai puru.
Marinu De Rosas: chi no isballiu issu puru est olbiesu; sonat sa ghitarra cun tècnica manna diaderus. Po mei, oi in di', chi no e' su mellus, esti de siguru a su mancu unu de is mellus.
Massimu Nardi: issu at studiau po annus meda su sonu de is launeddas fattu a ghitarra. Esti romanu i esti unu studiosu de musicologia e de musica popolari in manera particolari.
Nanni Serra: ita si poi nai de Nanni Serra. M'arragodu, de piciocheddu pitticcu, su ballu sardu a ghitarra chi s'intendiat a su radieddu prima de su "gazettinu sardu". Fiat issu: Nanni Serra. Creu chi Nanni Serra siat nasciu a Pirri (fratzioni de Casteddu).
Linu Talloru: beh ... Linu seu deu, unu diletanti appassionau chi esti studiendi. Deu seu sarrantesu (Sarrenti est una 'idda a pagu prus de trinta chilometrus de Casteddu).
Paulu Bravi: issu puru, cumenti a Massimu Nardi, esti continentali, po essi precisus e' marchigianu, e adi studiau sa musica sarda sonada a ghitarra. Impari cun issu, in su branu chi si podit intendi innoi asutta, sonat
Marco Lutzu chi est originariu galluresu (tempiesu) ma bivit oi in Assemini.
Albertu Balia: ghitarrista de grandu tècnica, sonat fìsciu imparis cun Enricu Fròngia in su grupu chi di nanta "àrgia", ca, incapas esti de is primus chi ant inghitzau a sonai "world music" partendi de sa traditzioni sarda. Albertu e' de Santadi (Sulcis).
Paolo Angeli: est unu musicista chi sonat unu strumentu chi est una spètzia de ghitarra modificada (sigundu unu progetu cosa sua atotu). Ndi bessit a foras unu sonu stravanau. Issu puru ndi liat cosa meda de sa mùsica sarda, ma si nci stèsiat meda de sa traditzioni, e nd'aciàpada unu sonu originali


Gesuino DeianaGesuinu Deiana
Marino De RosasMarinu De Rosas
Massimo NardiMassimu Nardi
Nanni SerraNanni Serra
Lino TalloruLinu Talloru
Paolo BraviPaolo Bravi e Marco Lutzu
Albertu BaliaAlbertu Balia
Paolo AngeliPaolo Angeli

A is amigus ghitarristas chi ddoi funt in custa lista ollu nai ca, po donnia cosa chi si pensant chi no andi beni, o chi di potzat noxi, o chi ndi dis lìada deretus, bastat a mi scriri e deu appa fai illuegus is modìficas chi srebint.


|| Furria a domu - Home || Liburu de is visitadoris - Guestbook || Scri - Scrivi || Torra assusu - Torna su || Torr'ago' - Back ||

Custa pagina es stettia criada in su mes'e idas de su 2001. Teneus abetu bellu chi potzat ammanniai d'onnia di' de prusu. Questa pagina e' stata creata nel mese di dicembre del 2001. Speriamo che possa crescere ogni giorno di piu'.