http://www.talloru.net/

 1. Intro (Serrenti, festa della musica 2004)
 2. Versu (Pauli Santa Cristina, festa manna 2005)
 3. Mutos (Casteddu, Pensamentus 2004)
 4. Ballu (Serrenti, festa della musica 2004)
 5. Ballu cabasusesu (Serrenti, launeddas 2004)
 6. Serrada ballu campidanesu (Ruinas, Artes et Sonos 2004)
 7. Dillu (Ruinas, Artes et Sonos 2004)
 8. Passu torrau (Ruinas, Artes et Sonos 2004)
 9. Ballu lestru (Pabillonis, festa de Santu Usciori 2004)
 10. Ballu trobeddau (Pabillonis, festa de Santu Usciori 2004)
 11. Monte nieddu (Arcidanu, cun Cordas et Cannas 2004)
 12. Sas Crabas (Arcidanu, cun Cordas et Cannas 2004)
 13. Serrada Cuncertu (Arcidanu, cun Cordas et Cannas 2004)
 14. Cantzoni (Cuartu Sant'Aleni, Sciampitta 2001)
 15. Provendi ghitarredda (Pauli, butega de Triolo 2004)
 16. Ghitarra e Percussionis (Assèmini, Spazio Arka 2005)
 17. Sonendi (Casteddu, Videolina 2005)
 18. Totu a un'otta (Sestu, festival cantzoni in sardu 2001)
 19. Ballu sardu (Casteddu, sonendi in Sardegna 1 2005)
 20. Ballu campidanesu (Pabillonis, 1 de mayu 2005)
 21. Ballu improvisau (Pabillonis, cun Marcu e Walter 2005)
 22. Ballu campidanesu (Ardauli, a ghitarra sola 2005)
 1. Mediana a pipia (Ardauli, baddendi a s'una de noti 2005)
 2. Ballu brinchidu (Ardauli, in s'istadi 2005)
 3. Ballu a ghitarredda pitia (Casteddu, Videolina 2006)
 4. Sardinian Blues (Pauli Santa Cristina, Festa Manna 2005)
 5. Cantzoni a curbas (Pauli Santa Cristina, Festa Manna 2005)
 6. Ballu (Tàtari, Occhio di bue 2007)
 7. Dantza (Assèmini, Spazio Arka 2009)
 8. Ballu (Casteddu, Sardegna 1 2005)
 9. Sa dantza (Ardauli, 2005)
 10. Cordas e Màrigas (Spazio Arka, 2005)
 11. Ballu sardu (Ruinas, Artes et sonos 2005)
 12. Fiudedda e atru (Assèmini, Spazio Arka de Max Zanasi 2005)
 13. Batalla (Serrenti, Exmà Emergency 2011)
 14. Su pistilloni e su sentzu (ballu lestru - registratzioni 2012)
 15. S'òpera de s'artista no depit serbiri a nudda (passu 'e tres - registratzioni 2012)
 16. Padenti (ballu tundu - registratzioni 2012)
 17. Candu teneus su bentu (passu a tresi - registratzioni 2012)
 18. Su Marketing (audio 2005 - video 2014)

Po pigai cuntatu cun mimi, fait a scriri un email a tallorulino@gmail.com